• 1 Người dùng 198
  • 2 Người dùng 203
  • 3 Người dùng 23
  • 4 Người dùng 105
  • 5 Người dùng 221
Người dùng 465 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 464 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 463 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 462 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 461 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 460 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 459 đã mua một tài khoản giá 49,000đ Người dùng 458 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 457 đã mua một tài khoản giá 49,000đ Người dùng 456 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 455 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 454 đã mua một tài khoản giá 49,000đ Người dùng 453 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 452 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 451 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 450 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 449 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 448 đã mua một tài khoản giá 140,000đ Người dùng 447 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 446 đã mua một tài khoản giá 35,000đ
VIP
Acc #256 - Shop Ngọc Rồng
mua acc256

600.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #274 - Shop Ngọc Rồng
mua acc274

550.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 4 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #257 - Shop Ngọc Rồng
mua acc257

550.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #258 - Shop Ngọc Rồng
mua acc258

500.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 1 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #259 - Shop Ngọc Rồng
mua acc259

500.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 2 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #260 - Shop Ngọc Rồng
mua acc260

500.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #129 - Shop Ngọc Rồng
mua acc129

500.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #269 - Shop Ngọc Rồng
mua acc269

450.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #41 - Shop Ngọc Rồng
mua acc41

450.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #273 - Shop Ngọc Rồng
mua acc273

450.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #261 - Shop Ngọc Rồng
mua acc261

450.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 4 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #262 - Shop Ngọc Rồng
mua acc262

450.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #265 - Shop Ngọc Rồng
mua acc265

450.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 1 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #271 - Shop Ngọc Rồng
mua acc271

400.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 1 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #272 - Shop Ngọc Rồng
mua acc272

400.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 2 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #263 - Shop Ngọc Rồng
mua acc263

400.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

Nạp thẻ tại đây