• 1 Người dùng 198
  • 2 Người dùng 203
  • 3 Người dùng 23
  • 4 Người dùng 105
  • 5 Người dùng 221
Người dùng 465 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 464 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 463 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 462 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 461 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 460 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 459 đã mua một tài khoản giá 49,000đ Người dùng 458 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 457 đã mua một tài khoản giá 49,000đ Người dùng 456 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 455 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 454 đã mua một tài khoản giá 49,000đ Người dùng 453 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 452 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 451 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 450 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 449 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 448 đã mua một tài khoản giá 140,000đ Người dùng 447 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 446 đã mua một tài khoản giá 35,000đ
-20%
Acc #226 - Shop Ngọc Rồng
mua acc226

1.050.000đ 840.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 7 sao

Có đệ tử

-20%
Acc #231 - Shop Ngọc Rồng
mua acc231

1.050.000đ 840.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 1 sao

Có đệ tử

-20%
Acc #236 - Shop Ngọc Rồng
mua acc236

1.050.000đ 840.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

-20%
Acc #221 - Shop Ngọc Rồng
mua acc221

1.000.000đ 800.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 2 sao

Có đệ tử

-20%
Acc #220 - Shop Ngọc Rồng
mua acc220

1.000.000đ 800.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 1 sao

Có đệ tử

-20%
Acc #225 - Shop Ngọc Rồng
mua acc225

1.000.000đ 800.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

-20%
Acc #229 - Shop Ngọc Rồng
mua acc229

1.000.000đ 800.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

-20%
Acc #232 - Shop Ngọc Rồng
mua acc232

1.000.000đ 800.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 2 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #222 - Shop Ngọc Rồng
mua acc222

950.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #230 - Shop Ngọc Rồng
mua acc230

950.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 7 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #233 - Shop Ngọc Rồng
mua acc233

950.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #234 - Shop Ngọc Rồng
mua acc234

950.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 4 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #235 - Shop Ngọc Rồng
mua acc235

950.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #240 - Shop Ngọc Rồng
mua acc240

900.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 4 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #243 - Shop Ngọc Rồng
mua acc243

900.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 7 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #239 - Shop Ngọc Rồng
mua acc239

850.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

Nạp thẻ tại đây