• 1 Người dùng 198
  • 2 Người dùng 203
  • 3 Người dùng 23
  • 4 Người dùng 105
  • 5 Người dùng 221
Người dùng 465 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 464 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 463 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 462 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 461 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 460 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 459 đã mua một tài khoản giá 49,000đ Người dùng 458 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 457 đã mua một tài khoản giá 49,000đ Người dùng 456 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 455 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 454 đã mua một tài khoản giá 49,000đ Người dùng 453 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 452 đã mua một tài khoản giá 70,000đ Người dùng 451 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 450 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 449 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 448 đã mua một tài khoản giá 140,000đ Người dùng 447 đã mua một tài khoản giá 35,000đ Người dùng 446 đã mua một tài khoản giá 35,000đ
VIP
Acc #267 - Shop Ngọc Rồng
mua acc267

450.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #268 - Shop Ngọc Rồng
mua acc268

450.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #266 - Shop Ngọc Rồng
mua acc266

400.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 2 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #293 - Shop Ngọc Rồng
mua acc293

350.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 2 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #295 - Shop Ngọc Rồng
mua acc295

300.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #297 - Shop Ngọc Rồng
mua acc297

300.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 4 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #299 - Shop Ngọc Rồng
mua acc299

300.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #305 - Shop Ngọc Rồng
mua acc305

300.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Trái đất

Máy chủ 1 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #296 - Shop Ngọc Rồng
mua acc296

200.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #300 - Shop Ngọc Rồng
mua acc300

200.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #302 - Shop Ngọc Rồng
mua acc302

200.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 6 sao

Có đệ tử

VIP
Acc #323 - Shop Ngọc Rồng
mua acc323

120.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 1 sao

Có đệ tử

-20%
Acc #224 - Shop Ngọc Rồng
mua acc224

1.100.000đ 880.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

-20%
Acc #227 - Shop Ngọc Rồng
mua acc227

1.100.000đ 880.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 3 sao

Có đệ tử

-20%
Acc #228 - Shop Ngọc Rồng
mua acc228

1.100.000đ 880.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Namec

Máy chủ 5 sao

Có đệ tử

-20%
Acc #223 - Shop Ngọc Rồng
mua acc223

1.050.000đ 840.000đ

Hành Tinh

Máy chủ

Xayda

Máy chủ 4 sao

Có đệ tử

Nạp thẻ tại đây